21/11/12

En defensa d’un model universitari català, públic i de qualitat: diem no a les retallades educatives i a la precarització del sistema universitari


La Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres i ARRAN denunciem l'actual situació de la universitat pública i apostem per:

Defensar un model universitari català, públic i de qualitat, amb la prioritat de satisfer les necessitats de coneixement i educació  d'una societat fortament condicionada pel model econòmic i social capitalista. L'educació pública és una necessitat reconvertida en privilegi a través d'una forta transformació estructural de la Universitat i el seu model de governança, que converteix el coneixement en mercaderia, transforma el pensament crític en bé de consum i es concentra exclusivament a produir estudiants rendibles d'acord amb els interessos de l'utilitarisme de mercat.

És una transformació que afecta tot el Sector Públic i tota l'Educació Pública, per això cal treballar per revertir les polítiques de mercantilització del coneixement i aturar un procés creixent de fragmentació universitària, reducció del finançament públic i retallades. Aquesta realitat passa per tres fronts:

1. Les polítiques universitàries cada cop impedeixen més l'accés a l'educació superior a través d'unes  taxes privatives amb l'augment d'un 66% les taxes universitàries, i un  model d'aplicació de l'EEES que dificulta enormement el seguiment dels cursos acadèmics per part dels estudiants treballadors i a més ha generat la  massificació de les aules i la supressió d’oferta acadèmica que es considerava poc rendible d'acord amb el model de competitivitat en el coneixement.  Tot plegat  vulnera el principi bàsic d’igualtat d’oportunitats educatives.  En una conjuntura de crisi econòmica la formació és un element fonamental i una via de transformació de les condicions que la generen. L'elitització de l'educació es converteix, per contra, en un element estructural de perpetuació de la crisi.

2. La  precarització de les condicions de treball i els acomiadaments tant del personal docent i investigador com del d'administració i serveis. En aquest sentit resulta urgent un pla de regularització del PDI, eliminant pràctiques contractuals que aboquen la docència i la investigació a la misèria econòmica com és el cas del professorat associat. Garantint també les places de lector que són recursos estructurals que permeten  la  promoció laboral. Les repercussions d'aquesta precarització en PAS i PDI té efectesdirectes en la qualitat docent i la realitat educativa de les nostres universitats

3. A més a més, la precarització afecta també al govern de les universitats a través de les constants agressions cap als òrgans de control, amb una  política universitària que vol fomentar la pèrdua de control democràtic per part de la comunitat universitària a favor d'un sistema de politització creixent per part de la Conselleria: la supressió dels òrgans de govern col·legiat, l’avanç del finançament privat a la universitat que trobem expressat en els documents d’Estratègia Universitat 2015 o el més recent document Informe de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya.

Apostem per vertebrar un model universitari que formi professionals i persones, una universitat que imparteixi cultura i coneixement crític en base a la qualitat de la docència i que es  comprometi èticament amb la societat, el país i les necessitats de les seves classes populars, tot responent als reptes dels canvis i les transformacions socials que vivim.

Lleida, 19 de novembre de 2012

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada